ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 90.5 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-0291 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 102.25 MHz  ออนไลน์
ดาวน์โหลด AppAndroid รับฟังวิทยุออนไลน์ สวท.สงขลาและในเครือข่ายสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ทาง PlayStore พิมพ์คำค้นหา สวท.สงขลา

 
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วม "งานนัดพบแรงงานสงขลา 7-8 เม.ย.64 (07/04/2564) 

 ไทยพร้อม สังคมสูงวัย จากการที่ไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” คาดว่าตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน (07/04/2564) 
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า ประกาศ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ 12 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (07/04/2564) 
 ผู้ว่าฯ สงขลา เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมย้ำประชาชนยกการ์ดให้สูง หลังพบการระบาดของโรคในพื้นที่ภาคใต้ (07/04/2564) 
อ่านทั้งหมด     
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วม "งานนัดพบแรงงานสงขลา 7-8 เม.ย.64 (07/04/2564)
ไทยพร้อม สังคมสูงวัย จากการที่ไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” คาดว่าตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน (07/04/2564)
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อยาต้านไวรัส HIV ทางสื่อออนไลน์ (24/08/2562)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (22/08/2562)
สธ.สงขลา เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนระมัดระวังการเก็บเห็ดป่ามากิน อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (13/09/2561)
เชิญชมการแสดงดนตรี คืนความสุขให้ประชาชน “ดนตรีในสวน” สัญจร ตอน “สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข” 14 กรกฎาคมนี้ (12/07/2561)
เชิญเที่ยวงาน "มหกรรมยางพาราภาคใต้ : Para Rubber Fairs 2018” (12/07/2561)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 13 8
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 14 25
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
  การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ขององค์การจัดการน้ำเสีย
  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....
  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ฉบับ
  ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
  ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. ....
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา)
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่