ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด
 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 90.5 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-0292-3 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 102.25 MHz  ออนไลน์

 
ข่าวเด่นในจังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วม "งานนัดพบแรงงานสงขลา 7-8 เม.ย.64 (07/04/2564)
ไทยพร้อม สังคมสูงวัย จากการที่ไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” คาดว่าตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน (07/04/2564)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า ประกาศ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ 12 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (07/04/2564)
ผู้ว่าฯ สงขลา เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมย้ำประชาชนยกการ์ดให้สูง หลังพบการระบาดของโรคในพื้นที่ภาคใต้ (07/04/2564)
ครบ 28 ปี ของการสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 (11/03/2563)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสาร เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (11/03/2563)
จัดใหญ่ ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 16 อำเภอ ในงานวันสงขลา 10 มีนาคม ประจำปี 2563 (10/03/2563)
ศอ.บต. เดินหน้าขับเคลื่อนการเกษตร 5 จชต. ส่งเสริมให้ประชาชน "ปลูกพืชพลังงาน" สร้างรายได้ หวังให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็น S-Curve ของประเทศไทย (10/03/2563)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังฝนตกหนัก (26/11/2562)
สธ.สงขลา ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ (19/11/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบันทึก ส สยามคิทเช่นฟู้ดส์ โปรดักส์ สงขลา (07/04/2564)
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 83 อัตรา (30/04/2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา (30/04/2563)
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา (30/04/2563)
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา (30/04/2563)
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา (16/04/2563)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างประจำ 9 อัตรา (16/04/2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา (16/04/2563)
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา (15/04/2563)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 1 อัตรา (15/04/2563)
อ่านทั้งหมด     
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ขององค์การจัดการน้ำเสีย (16/10/2563)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... (16/10/2563)
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (16/10/2563)
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 ฉบับ (16/10/2563)
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (16/10/2563)
ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคล หรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. .... (27/06/2563)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... (27/06/2563)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) (27/06/2563)
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (27/06/2563)
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (27/06/2563)
อ่านทั้งหมด     
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟย้อนหลัง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
วันที่ 7 ตุลาคม 2559
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
วันที่ 5 ตุลาคม 2559
วันที่ 26 กันยายน 2559
วันที่ 23 กันยายน 2559
วันที่ 22 กันยายน 2559
วันที่ 21 กันยายน 2559
วันที่ 12 กันยายน 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559
วันที่ 6 กันยายน 2559
วันที่ 5 กันยายน 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
วันที่ 29 เมษายน 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
วันที่ 26 เมษายน 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559
วันที่ 21 เมษายน 2559
อ่านทั้งหมด     


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่