ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 19 เม.ย. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 

      


           นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7  พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือ Science Mathematics Program หรือ SMP ที่โรงเรียนมูลนิธิศึกษาอาซิซสถาน นาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาภาคเอกชน 5 จังหวัด พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

    ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนานำไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ให้มีคุณภาพด้ายความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

     นายสันติ  แสงระวี  ศึกษาธิการภาค ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ที่ได้เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษา รวมถึงการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรมSMP ซึ่งผลงานล่าสุดของนักเรียน สามารถสอบผ่านค่าย 1 ค่าย 2 และเป็นตัวแทนศูนย์  สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่16 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนนี้