ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 12-13 เมษายน 2562 และร่วมประเพณีสงกรานต์กันอย่างคึกคัก ที่ถนนข้าวยำ บนอุโมงค์น้ำพุ อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 13 เม.ย. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี

ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 12-13 เมษายน 2562 และร่วมประเพณีสงกรานต์กันอย่างคึกคัก  ที่ถนนข้าวยำ บนอุโมงค์น้ำพุ อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย