ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
จ.ปัตตานี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 

จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ จำนวน 300 ท่อ

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7334-9479 ได้ในวันและเวลาราชการ

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป