ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
ป.ป.ส.ภาค 9 จะขายทอดตลอดทรัพย์สิน จำนวน 27 รายการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 230 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 มีความประสงค์

จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ รวม 27 รายการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้จากเว็บไซต์

http://oncb.go.th หรือทาง ONCB Application/ปฏิทิน ป.ป.ส.

หรือติดต่อสอบถามที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560