ป.ป.ช.
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ข่าวน่าสนใจ
จังหวัดยโสธร เรื่อง อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน (ไฟฟ้า)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีราษฎรบ้านโนนใหญ่ ได้รับความเดือดร้อนมลภาวะทางกลิ่น(กลิ่นขี้ยาง) จากโรงงานแปรรูปและรับซื้อยาพาราของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด
จังหวัดสุรินทร์ ขอความช่วยเหลือไม่ได้ประกอบอาชีพไม่เครื่องอุปโภคบริโภค
จังหวัดศรีสะเกษ ขอความช่วยเหลือไม่มีรายได้ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จังหวัดเลย ขอความช่วยเหลือที่ดินทำกิน
จังหวัดสุรินทร์ ขอความช่วยเหลือ
อ่านทั้งหมด     
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อเครื่องดื่มยาสลบ 3 แก๊ส (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/11/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/11/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/11/2563)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขายทอดตลาดต้นยางพารา จำนวน 600 ต้น (14/10/2563)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หรือได้จัดซื้อทดแทนแล้ว (18/09/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2563)
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2563)
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทายลัยนครพนม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ 213 รายการ (10/09/2563)
อ่านทั้งหมด     
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง (20/10/2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (10/09/2563)
จังหวัดนครพนมรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (01/08/2563)
สนง.คุมประพฤตินครพนมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (20/05/2563)
เกษตรจังหวัดนครพนมรับสมัครเกษตรปราดเปรื่อง (14/02/2563)
อบจ.นครพนม รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (14/02/2563)
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (16/12/2562)
เทศบาลเมืองนครพนม รับสมัครภารโรง 3 อัตรา (09/12/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นครพนม งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข้อมูลทางบัญชี สวท.นพ. งวดที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อ่านทั้งหมด