หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม.มีมติเห็นชอบให้ ก.เกษตรฯ กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ (13/07/2020)
ครม.มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (13/07/2020)
ครม.อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 (13/07/2020)
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ /2563 (29/06/2020)
ครม.มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน (29/06/2020)
ครม.มีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (29/06/2020)
ึีครม.ให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร อีก 1 ปี (22/06/2020)
รัฐบาลเร่งช่วยเหลือคนไทยในประเทศอียิปต์กลับประเทศ (22/06/2020)
ครม.เห็นชอบตั้ง 4 กลไก เฝ้าระวังป้องกันทุจริตการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท (22/06/2020)
การรถไฟฯ เริ่มเปิดเดินขบวนรถทางไกล และขบวนชานเมือง (เพิ่มเติม) (18/06/2020)
ครม.เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว เตรียมวงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย (17/06/2020)
ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (17/06/2020)
ครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง (17/06/2020)
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 (25/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19 (25/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เดือน (25/05/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (14/03/2018)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาอาคารโดมเอนกประสงค์ (09/03/2018)
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ “ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แงองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย” (06/03/2018)
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายในกำหนด (27/02/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>
กรุณาคลิ๊กที่ลำโพง ด้านบนเพื่อเปิดเสียง
เพื่อการเล่นที่สมบูรณ์โปรดใช้ Chrome Browser