1     2     3  
การใช้เส้นทางก่อสร้างใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 สายบ้านนาไคร้-อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (06/12/2563)
ข่าวน่าสนใจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดงานโครงการ TOT Young Club และพิธีลงนาม MOU ชุมชนแก้วมุกดา ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 (11/09/2563) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดมุกดาหารอย่างดีเยี่ยม (15/07/2563)
จังหวัดมุกดาหารจัดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน (15/07/2563) มุกดาหารเตือน พบ'ธนบัตรปลอม'ในตลาดวัฒนธรรมพรเพชร (15/07/2563)
คดีน้องชมพู่ บ้านกกกอก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร คืบหน้ากว่าร้อยละ 70 (11/07/2563) จิตอาสาจังหวัดมุกดาหารร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาตลาดคำชะอี เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (11/07/2563)
มุกดาหารจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองมุกดาหารตรวจยึดรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ป้ายแดงที่ริมฝั่งโขงก่อนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (01/07/2563)
โรงเรียนมุกดาหาร เปิดเทอมวันแรกปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (01/07/2563) จังหวัดมุกดาหาร ปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (01/07/2563)
จังหวัดมุกดาหาร คึกคัก เปิดเรียนวันแรก รับชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (01/07/2563) กฟภ.มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร (29/06/2563)
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม นี้ (29/06/2563) จังหวัดมุกดาหารประเมินสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม นี้ (29/06/2563)
ตร.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร รวบผู้ต้องหาชายหญิงหา 3 คนขนยานรก 18,000 เม็ด พร้อมรถยนต์เก๋ง 1 คัน (29/06/2563) พช.มุกดาหาร เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พื้นที่อำเภอดงหลวง (29/06/2563)
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาค 2 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” จังหวัดมุกดาหาร (29/06/2563) อบจ.มุกดาหาร สร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์แห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร (29/06/2563)
มุกดาหาร ประชาชนกู้เงิน ธ.ออมสิน สินเชื่อ “โควิด-19 ” จำนวนมาก (05/05/2563) นรข.มุกดาหารตรวจยึดหน้ากากอนามัยลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 100 กล่องที่ริมฝั่งโขง (05/05/2563)
จังหวัดมุกดาหารคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (05/05/2563) จังหวัดมุกดาหารเตรียมรับผู้ที่จะเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต (05/05/2563)
มุกดาหาร – ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม รวมถึงการจำหน่ายสุรา ซึ่งมีผลวันที่ 3 พ.ค. 63 (05/05/2563) จังหวัดมุกดาหาร น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนา ต้านภัยโควิด – 19 (05/05/2563)
ตร.ภูธรจังหวัดมุกดาหารร่วมฝ่ายความมมั่นคง ตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง 240 ก.ก.พร้อมผู้ต้องหา 2 คน (05/05/2563) มุกดาหาร ประกาศเพิ่มระยะห่างทางสังคม การแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (21/04/2563)
จังหวัดมุกดาหาร ยังคงมาตรการควบคุมเข้ม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19จนถึง วันนี้ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 26 วันติดต่อกัน (21/04/2563) จังหวัดมุกดาหาร ขอให้ผู้มีจิตใจเป็นกุศลที่ประสงค์แจกข้าว สิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและประกาศจังหวัดมุกดาหาร (21/04/2563)
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมทั้งจังหวัดจำนวน 15 จุด (27/03/2563) มุกดาหารพบติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 คน เป็นข้าราชการ 1 คน (27/03/2563)
จังหวัดมุกดาหาร “จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” (26/02/2563) "จังหวัด มุกดาหาร : ยังปลอดไวรัสโควิด 19 ( covid-19) " (26/02/2563)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา - บริการ ประเด็นการประชาสัมพันธ์ IOC  
โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน (06/12/2563)
ขอเชิญชวน บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (06/12/2563)
ครม.มีมติเห็นชอบให้ ก.เกษตรฯ กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ (13/07/2563)
ครม.มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (13/07/2563)
ครม.อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 (13/07/2563)
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ /2563 (29/06/2563)
ครม.มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน (29/06/2563)
ครม.มีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (29/06/2563)
     
กรุณาคลิ๊กที่ลำโพง ด้านบนเพื่อเปิดเสียง
เพื่อการเล่นที่สมบูรณ์โปรดใช้ Chrome Browser