รายการ แผนที่ธรรมะ
ผลิตโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ดำเนินรายการ พระราชธีราจารย์ วัดป่าน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันเวลาออกอากาศ ทุกวัน เวลา 05.00-06.00 น.
 
รูปแบบรายการ  ธรรมะ
ภาษา ท้องถิ่น (ไทยอีสาน)
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 
ช่องทางการติดต่อ/แสดงความคิดเห็น :
โทรศัพท์
จดหมาย พระราชธีราจารย์ วัดป่าน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เว็บไซต์: http://radio.prd.go.th/mukdahan  
E-mail : radio_muk@hotmail.com