ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารจัดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 15 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

วันนี้(15 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. นาย สุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ บริเวณลานหน้าห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า otop มุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

    เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย จังหวัดมุกดาหาร

    โดยมี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดส่งเข้าประกวด  3 ประเภท จำนวน 33 ราย 54 ชิ้นงาน โดยแบ่งเป็น ผ้าฝ้ายตลุง จำนวน 20 ผืน ผ้าหมักโคลน จำนวน 4 ผืน เสื้อสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี จำนวน 30 ชุด

     นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม การจัดแสดงผ้าที่เข้าร่วมประกวดให้มีความโดดเด่น การเดินแบบแฟชั่นโชว์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าและอื่นๆ