ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
คดีน้องชมพู่ บ้านกกกอก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร คืบหน้ากว่าร้อยละ 70

วันที่ 11 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

    ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีน้องชมพู่ รายงานผลคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รอตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ จากวัตถุพยาน และบุคคล การสอบสวนปากคำบุคคลในฐานะพยานในคดีรวมกว่าร้อยละ 70  พร้อมขอความร่วมมือ จากสื่อมวลชน ระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอข่าวว่าจะมี การออกหมายจับบุคคลใด ๆ ในฐานะผู้ต้องหาในคดีนี้ ซึ่งยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เกรงว่าอาจจะกระทบต่อ สิทธิส่วนบุคคล หรือชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และขอให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินชีวิตตามปกติ ไม่ต้องหวาดระแวง หรือตื่นตกใจกลัว ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าจะถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ต้องสงสัย หรือ คนร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบแห่งกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด จะไม่กระทำการใดให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด

     วันนี้ (10 ก.ค.2563) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ได้รายงานความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของ เด็กหญิงน้องชมพู่(นามสมมุติ) เพื่อให้ประชาชนรับทราบรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเกิดความเข้าใจและมั่นใจในขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะไม่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทางคดี ดังนี้

1.ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานผลการชันสูตรศพพลิกศพของน้องชมพู่ฯนั้น ทางพนักงานสอบสวน ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรายงาน จากแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากโรงพยาบาลดงหลวง, จากโรงพยาบาล สรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนของ เด็กหญิงน้องชมพู่ ได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน ยังคงประสานงานกับแพทย์ทั้ง 3 หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากแพทย์ผู้ตรวจฯมีความเห็นหรือคาวินิจฉัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงน้องชมพู่(นามสมมุติ) เป็นประการใด จะได้นามาเป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป

2. การเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดเก็บวัตถุพยานในสถานที่ที่พบศพ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งวัตถุพยานบางรายการตรวจพบสารพันธุกรรม(DNA)ของบุคคลได้ และสามารถใช้เป็นสารพันธุกรรม(DNA)ตั้งต้น เพื่อใช้ตรวจเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1 วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงปัจจุบันที่จัดเก็บแล้ว จานวน 101 รายการ ได้ทาการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม(DNA)เสร็จแล้ว จานวน 62 รายการ อยู่ระหว่างตรวจเปรียบเทียบ จานวน 39 รายการ

2.2 เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA)จากบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงปัจจุบันที่จัดเก็บแล้ว จานวน 115 ราย ได้ทาการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม(DNA) เสร็จแล้ว จานวน 82 รายการ อยู่ระหว่างตรวจเปรียบเทียบ จานวน 33 รายการ การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม(DNA)บุคคล ยังคงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการอีกจานวนหนึ่ง

3. การซักถามปากคาบุคคล ได้ดาเนินการไปแล้ว จานวน 937 ราย ประกอบด้วย  บุคคลในหมู่บ้านกกกอก จานวน 278 ราย  บุคคลพ้นโทษ ใน จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ จานวน 478 ราย  บุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านกกกอก ในวันและเวลาที่เกิดเหตุ จานวน 181 ราย

จากการซักถามปากคาบุคคลทั้งหมด พนักงานสอบสวนได้ทาการสอบสวนปากคาในฐานะพยานเพื่อใช้ประกอบสานวนถึงขณะนี้ จานวน 63 ราย และดาเนินการสอบสวนปากคาพยานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

4. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สื่อมวลชน อาสาสมัคร และประชาชนที่ขึ้นภูเหล็กไฟไปจุดพบศพของเด็กหญิงชมพู่(นามสมมุติ) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีจานวนหนึ่งที่ตกสำรวจ และยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน ขอความกรุณาออกมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน เพื่อซักถามข้อเท็จจริงสำคัญบางประการ

5. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน ยังคงทางานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นในการคลี่คลายคดี ทาความจริงให้ปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคม ซึ่งยังคงไม่ได้ตัดประเด็นใด ๆ ทิ้ง และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นใด

การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหมู่บ้านกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างดี

    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านกกกอก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้โปรดดำเนินชีวิตตามปกติ ไม่ต้องหวาดระแวง หรือตื่นตกใจกลัวในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าจะถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ต้องสงสัย หรือ คนร้ายแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบแห่งกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด จะไม่กระทำการใดให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด จึงขอความร่วมมือและทำความเข้าใจมา ณ.โอกาสนี้

หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีเบาะแสเกี่ยวกับคดี หรือมีข้อกังวลใจใด ๆ สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1.พลตำรวจตรี อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

หมายเลขโทรศัพท์ 086--863—4004 พันตำรวจเอก นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท์ 063--639—4991 สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง