ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จิตอาสาจังหวัดมุกดาหารร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาตลาดคำชะอี เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ 11 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

    วันนี้ (10 ก.ค.63)  เวลา 14.00น. ที่ศาลาประชาคม อำเภอคำชะอี  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนา ล้างตลาดตลาดสดเทศบาลตำบลคำชะอี และบริเวณโดยรอบตลาดสด เพื่อให้ความเป็นระเบียบ สวยงาม และเกิดความสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภค  

     ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ  ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ สร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศไทยตั้งแต่อดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มาจนถึงปัจจุบัน  เช่น ด้านการทหาร วรรณคดี และการต่างประเทศ  โดยเฉพาะการต่างประเทศ มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก  ขณะเดียวกันยังโปรดฯ ให้แต่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึง 4 ครั้ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เช่น กล้องดูดาว และยุทโธปกรณ์บางประการ รวมทั้งยังมีการรับเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ จากชาวยุโรป และวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังอีกด้วย