ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหารจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

   วันนี้ ( 10 ก.ค.63) เวลา 07.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ถวายคำนับ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษร์ฯ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเมืองมุกดาหาร

    เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2199 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากใน หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามา ประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักร   รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี