ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 เมื่อวันที่  30 มิ.ย. 63  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี เปิดโครงการปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอำเภอคำชะอี ได้จัดขึ้น ณ วัดป่าห้วยทราย หมู่ที่ 9 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่าย ร่วมปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการดังกล่าว

     นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี กล่าวว่า ด้วยวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ร่วมกับ วัดป่าห้วยทราย ได้จัดทำโครงการปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับภาคส่วนราชการหลายหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น

     เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์  ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก รักท้องถิ่น รักป่าไม้ รักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้  และรักแหล่งอาหาร กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน   ภายใต้หลักการปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกป่า ทำวัดให้เป็นป่าพระพุทธศาสนายืนนาน และเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา  68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563   โดยไม้ผลที่ปลูกมีหลากหลายชนิด เช่น ต้นมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ต้นขนุน  ต้นทุเรียน ฯ