ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร คึกคัก เปิดเรียนวันแรก รับชีวิตวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 1 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

วันที่ (1 ก.ค. 63) บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ซึ่งมีนักเรียนกว่า 1,300  คน  ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนตามแบบชีวิตวิถีใหม่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่ทางโรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและผู้ปกครอง มีการกำหนดจุดบนพื้นและจัดที่นั่งตามหลักการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ตู้กดน้ำดื่ม มีเจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะทุก 3 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน หลังการเรียนทุกชั่วโมง ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่

นอกจากนี้ โรงเรียนยังใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และสลับวันมาเรียนในบางชั้นเรียนด้วย เพื่อลดปัญหาความแออัดในห้องเรียน

      มีการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ 37.5 c ก่อนเข้าโรงเรียน เด็กนักเรียนต่อแถวล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียนและต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ ด้านการจราจร รถรับ-ส่งนักเรียน รถผู้ปกครองต้องจอดตามจุดที่โรงเรียนกำหนด  สำหรับโรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ทางโรงเรียนจัดทำที่กั้น กำหนดจุดยืนเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหาร เพื่อเว้นระยะห่างให้นักเรียน