ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม นี้

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม นี้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ( New Normal) หลังปิดไป 3 เดือนเศษ 

      วันนี้ (26 มิ.ย. 63) นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ประชุมซักซ้อม และเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บ้านหนองเม็ก ตำบลไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาและชมธรรมชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่( New Normal)  หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19 )

      นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พร้อมเปิดให้บริการ ประชาชน นักท่องเที่ยว แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่( New Normal ) นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน QR Code /Check in - Check out ด้วยแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ”รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวตามที่อุทยานกำหนด และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

       ด้าน นายเอกชัย เพ็ชรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว กล่าวว่า นอกจากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แล้ว ยังได้กำหนดจุดรับประทานอาหาร และจุดทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันสัตว์ป่ากัดกิน  ซึ่งช่วงนี้ ทางอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ได้จัดทำสื่อ และเร่งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ ได้รับรู้และเข้าใจถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานอย่างต่อเนื่อง

 

    อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 75 ของประเทศ มีเนื้อ 144,375 ไร่ หรือ 231 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอดอลตาล อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร / อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร