ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาค 2 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาค 2 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม "ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” จังหวัดมุกดาหาร

 

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.จอส.พระราชทาน) ภาค 2 นำโดย พ.ท.กุญช์ญาณ์ อานามนารถ หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม "ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19”ภาคที่ 2 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  โดยมีนายเอกราช       มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธ์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประสานงานโครงการ         นายพูนศักดิ์ จำปา ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านดอนม่วงพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อยู่ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บนพื้นที่ 181 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา จัดทำฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่ 100 ไร่ โดยแบ่งเป็นการปลูกพืชเสริมป่าเติม เช่น หวาย ไผ่ ผักหวาน หมากเหม้า การปลูกไม้ผล ส้มโอ 3 ไร่ กล้วย 4 ไร่ ชมพู่ 5 ไร่ มะม่วง 20 ไร่ พืชผักผสมผสาน 4 ไร่ นาข้าว 4 ไร่ กิจกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงหมูป่า โค ไก่พันธุ์พื้นเมือง ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอื่น ๆ 60 ไร่

       โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการนำความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อจะได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองในครอบครัว ชุมชุนอย่างถาวร และยั่งยืน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง เพื่อเป็นสถานที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่กลับภูมิลำเนา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านการคัดเลือกในฟาร์มตัวอย่าง จำนวน 33 คน