ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
อบจ.มุกดาหาร สร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์แห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร สร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์แห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวัฒนา โคตรถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อทำการสร้างฝายแบบแกนซอยซีเมนต์ในลำห้วยเปรดเป็นการเชื่อมระหว่าง บ้านงิ้ว หมู่ 4 และบ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ความยาวประมาณ 16 เมตร ความสูง 1.50 เมตร หลังจากสร้างเสร็จชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครัวเรือน ที่ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และใช้ในด้านอื่นๆ

    นายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ลักษณะของฝายแบบแกนซอยซีเมนต์เป็นการใช้ปูนซีเมนต์บดอัดให้แน่นแข็งตัว ซึ่งคล้ายกับวิธีการผสมปูน หิน ทราย แต่เป็นการใช้ลูกรังเป็นส่วนผสมแทนเพื่อให้น้ำอยู่ตัว ซึ่งจะทำให้เก็บน้ำได้จำนวนน้ำมากขึ้น โดยมีคอนกรีตกันไว้อีกชั้นด้านหน้าฝาย เมื่อทำการสร้างฝายเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรต่อไป