ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
กฟภ.มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA ) มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

   วันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม 250 ปีมุกดาหาร  นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท จากนายเชษฐ คะปัญญา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  ตามโครงการ "PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"  ก่อนส่งมอบให้ นายแพทย์บัญชา ผลานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นสักขีพยาน

      นายเชษฐ คะปัญญา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารการ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง  เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770  ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการประชาชน

       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวกล่าวขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ที่มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร ในครั้งนี้  ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในอันที่จะทำให้โรงพยาบาลมุกดาหาร มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์และมีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น