ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหาร ประชาชนกู้เงิน ธ.ออมสิน สินเชื่อ “โควิด-19 ” จำนวนมาก

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

มุกดาหาร ประชาชนจำนวนมากแห่กู้เงิน สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ออมสิน วงเงิน 1หมื่น-5 หมื่นบาทตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต "โควิด-19 ”

 วันนี้  (5 พ.ค.63 )  ที่ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนจำนวนมาก มายืนรอเข้าแถวด้านนอกธนาคาร เพื่อมาทำสัญญากู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน วงเงิน 10,000-50,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต "โควิด-19 ” ของรัฐบาล หลังจากที่ทางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน  และได้มี SMS ส่งถึงผู้ลงทะเบียนให้มาทำสัมภาษณ์ทำสัญญาเงินกู้

    นางสัญญา จันทศร อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ 1 บ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตนเองสมัครกู้เงิน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต "โควิด-19 ” ของรัฐบาล จากธนาคารออมสิน ทางโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท และทางธนาคารได้มี SMS ส่งข้อความ ให้นำเอกสารมาตรวจสอบ พร้อมกับสัมภาษณ์ และทำสัญญาเงินกู้ ซึ่งเอกสาร มีสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสมุดเงินฝากออมทรัพย์ และจะนำเงินที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระในหมู่บ้าน

     สำหรับ "สินเชื่อฉุกเฉิน” วงเงิน 10,000-50,000 บาท ของธนาคารออมสิน เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต "โควิด – 19 ” โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

    1. สินเชื่อสำหรับผู้มี "อาชีพอิสระ”วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

    คุณสมบัติมีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และมัคคุเทศก์

    2.สินเชื่อสำหรับ "ผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือสินทรัพย์มาค้ำประกันคุณสมบัติสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19