ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เตือนผู้ใดให้ความช่วยเหลือ หรือนำคนด่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย จะถูกดำเนินคดีมีโทษทั้งจำและปรับ

      นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่มีกรณีคนไทยบางกลุ่มได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

    ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหารขอแจ้งเตือนมิให้มีการกระทำดังกล่าว หากพบว่ามีผู้ใดให้ความช่วยเหลือหรือนำคนด่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ประกอบตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ทั้งนี้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ช่วยเหลือหรือนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ สภ.เมืองมุกดาหาร  ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พรบ.ตรวจคนเข้าเมือง  พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดมุกดาหาร