ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเตรียมรับผู้ที่จะเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สวท.มุกดาหาร/ข่าว

จังหวัดมุกดาหารเตรียมรับผู้ที่จะเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต

              (5 พ.ค.63) นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กลับภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นั้น สำหรับชาวจังหวัดมุกดาหารที่จะเดินทางกลับ  ทางจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งรายชื่อผู้เดินทางและได้ออกหนังสือรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้ผู้เดินทางพกติดตัวมาด้วย และจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมรับผู้มีรายชื่อที่จะเดินทางกลับมา โดยขอแจ้งให้ผู้เดินทางกลับ นำเอกสารหลักฐานแจ้งกับเจ้าหน้าที่และ ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ Quarantine  ตามลำดับ ด้วย

      ส่วนบุคคลทั่วไปที่เดินทางเข้าออกเขตจังหวัดมุกดาหารทุกช่องทางต้องได้รับการตรวจคัดกรองทุกคน  ดังนั้นหากจำเป็นต้องเดินทางขอให้เตรียมตัว ในการแสดงหลักฐาน ณ จุดคัดกรอง  และต้องศึกษา มาตรการในพื้นที่ที่จะเดินทางไปด้วย  และเพื่อความสะดวกขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนการเดินทางที่  www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com พร้อมบริการสายด่วนเพื่อตอบข้อสงสัยพี่น้องประชาชนที่หมายเลข 042-620-620