ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหาร – ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม รวมถึงการจำหน่ายสุรา ซึ่งมีผลวันที่ 3 พ.ค. 63

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

มุกดาหาร – ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม รวมถึงการจำหน่ายสุรา ซึ่งมีผลวันที่ 3 พ.ค. 63

     ภายหลังจาก ศบค. ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง กีฬา/สันทนาการ ร้านตัดผม/เสริมสวย อื่นๆ ให้กลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น

     เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม ให้กลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น ขอให้ผู้ประกอบการ 6 กลุ่มกิจการ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง กีฬา/สันทนาการ ร้านตัดผม/เสริมสวย อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์เลี้ยง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด ให้ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

      ในขณะเดียวกันหลังจากมีผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน สงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตให้จำหน่วยสุราได้หรือไม่  ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 พ.ค.63 จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ฉบับที่ 14 ในการผ่อนคลายสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้ แต่ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน