ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนา ต้านภัยโควิด – 19

วันที่ 5 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนา ต้านภัยโควิด – 19

 

วันนี้( 4 พ.ค.63)  เวลา 08.00 น. นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของพระราชทาน และมอบเครื่องมือการเกษตรและพันธุ์พืช แก่ตัวแทนผู้รับจ้างงานในพื้นที่โครงการฯ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

     ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างด้านภัย -19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา -19 ได้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรอย่างยั่งยืน  อีกทั้งเพื่อให้ความตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน   ยังความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวจังหวัดมุกดาหารอย่างหาที่สุดไม่ได้

     โดยผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา ในนามตัวแทนพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า  จะยึดมั่นและสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณ

     "ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมุกดาหาร” จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร ณ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ 81 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549

       สำหรับกิจกรรมในโครงการ "ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เป็นต้น โดยเบื้องต้นมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สมัครเข้าทำงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา แล้ว จำนวน 33 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน