ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมทั้งจังหวัดจำนวน 15 จุด

วันที่ 27 มี.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

     จังหวัดมุกดาหารสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไร้สดโรนา 2019( Covid -19)ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 15 จุด/แห่ง เน้นคัดกรองรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพระมาดของโรคติดเชื้อไร้สดโรนา 2019( Covid -19)

 ( 27 มี.ค.63) ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid – 19 ) จังหวัดมุกดาหาร สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรอง ตามเส้นทางคมนาคมและรอยต่อระหว่างจังหวัด ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 15 จุด/แห่ง  เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพระมาดของโคติดเชื้อไร้สดโรนา 2019( Covid -19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แถลงการณ์  คำสั่ง  และข้อกำหนดของรัฐบาล ตามเส้นทางต่างๆ พร้อมกันกับทุกจังหวัด โดยสนธิกำลังพลจากทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง สาธารณสุข และพลเรือน รวมถึงอาสาสมัครประเภทต่างๆ เน้นคัดกรองรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กที่มีอายุ 5 ปีลงมา พร้อมได้แนะนำผู้ที่จะเดินทาง ดังนี้

1. หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เด็ดขาด เพราะจะมีด่านความมั่นคงตรวจตรายานพาหนะทุกคันอย่างละเอียด ทุกระยะและอย่างเข้มงวด

2. ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่ หรือผู้โดยสารไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชน จะถูกเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานฝ่ายปกครองประจำด่านตรวจ  ดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด

3. กรณียานพาหนะถูกดัดแปลง หรือควันดำ หรือขัดต่อกฎหมายอื่นใด จะถูก เจ้าหน้าที่ขนส่งจับกุมดำเนินคดี หรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขยวดยาน

4. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และ/หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านตรวจจะตรวจวัดไข้ทุกคน

กรณีพบว่ามีอาการผิดปกติหรือมีอาการบ่งชี้เช้าข่ายลักษณะป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่จะนำตรวจรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแจ้งประสานงาน กรณีตรวจพบภายหลังว่าคนหนึ่งคนใดในคณะป่วยด้วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป