ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหารพบติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 คน เป็นข้าราชการ 1 คน

วันที่ 27 มี.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

มุกดาหารพบติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 คน เป็นข้าราชการ 1 คน ขณะนี้ถูกส่งเข้าไปรับการรักษาในกรุงเทพมหานครแล้ว

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ รายที่ 1 เป็นเพศชาย อายุ 54 ปี อาชีพรับราชการ วันที่ 17 มี.ค. เริ่มมีอาการไข้ จากนั้นพักสังเกตอาการตัวเองอยู่ที่บ้านพัก และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันที่ 23 มีนาคม ผลตรวจพบเชื้อ COVID -19

    ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เพศชายอายุ 49 ปี และผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 38 ปี เป็นบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทั้ง 2 ราย มีประวัติการให้บริการผู้ป่วย ขณะนี้ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 และ 3 ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงมีโอกาสในการแพร่เชื้อน้อยมาก อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนได้มีการแยกผู้ติดเชื้อและติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

      ขณะเดียวกันทีมสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัดร่วมกับทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีได้ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวน โดยมีการค้นหาติดตามผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่า มีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย จำนวน 38 ราย ได้ประสานติดตามตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการครบทั้ง 38 ราย (เมื่อ 25 มีนาคม 63) ผลตรวจไม่พบเชื้อจำนวน 25 ราย และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 13 ราย

     ทั้งนี้ มีการเฝ้าระวังเชิงรุกและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจในกระบวนการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพและอย่าได้ตระหนกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น     พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่อง

      ในส่วนของทีมควบคุมโรคได้เข้าไปดำเนินการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงานของผู้ป่วย โดยการรณรงค์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ทำงานและบ้านพักของผู้ป่วยติดเชื้อ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ร่วมงาน และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ

    นอกจากนี้ขอความร่วมมือ ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติตามนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน สวมหน้ากากผ้าเมื่อจำเป็นต้องออกไปที่สาธารณะ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะให้สวมหน้ากากอนามัย แยกตัวจากผู้อื่นและไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID -19 โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลต่อไป