ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จัดสภากาแฟแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพัฒนาจังหวัดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 26 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร จัดสภากาแฟแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพัฒนาจังหวัดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ 

    วันที่ 25 ก.พ. 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมระเบียงแก้วมุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมในเวทีสภากาแฟดังกล่าว

    ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาจังหวัด และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ และกิจกรรมสำคัญของจังหวัดที่จะจัดขึ้นในเร็วนี้ ได้แก่การจัดงานฉลอง 250 ปี เมืองมุกดาหาร  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ซึ่งในวันดังกล่าว จะจัดให้มีนิทรรศการ เมืองมุกดาหาร ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน  การแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองมุกดาหาร และการแสดงฟ้อนรำของประชาชนจำนวน 20,000 คน เป็นต้น

     ทั้งนี้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารรวม 18 หน่วย เป็นเจ้าภาพ ..