ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 100 บ่อพร้อมหอสูงเพื่อเกษตรและแก้ปัญหาแล้ง

วันที่ 3 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างหอถังสูง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จำนวน 100 บ่อ งบประมาณกว่า 49 ล้านบาท

นายสุรเดช อัคราช ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน พร้อมกับได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก 72 เมตร และสร้างหอถังสูง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการอุปโภค บริโภค และส่งไปยังพื้นที่การเกษตรของกลุ่มของกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  100 บ่อ ด้วยงบประมาณจำนวน 49.1 ล้านบาท กระจายทุกอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะทำให้กับประชาชน 800 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และมีน้ำเพื่อการเกษตรไม่ต่ำกว่า 8,000 ไร่ และหากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะ สามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรและวางแผนการเพาะปลูกพืชต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี

     นายผ่าน คนหาญ อายุ 63 ปี ชาวบ้านแฝก ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร ที่ร่วมโครงการฯ  กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีอาชีพทำนา และปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 1 ไร่ โดยใช้น้ำจากห้วยไผ่แดงตอนบน มีรายได้เฉลี่ย 300 - 600 บาทต่อวัน  หลังจากมีโครงการบ่อบาดาล และสร้างหอถังสูง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้มีชาวบ้านหลายครอบครัว ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกพืชกันเป็นจำนวนมาก ขอบคุณรัฐบาลที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา นอกจากแก้ปัญหาภัยแล้ง ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ในฤดูแล้ง