ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวประกวดราคา - บริการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร มีความประสงค์ขายทอดตลาดเมล็ดเสื่อมสภาพงานผลิตเมล็ดพันธุ์

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 )
 
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร มีความประสงค์ขายทอดตลาดเมล็ดเสื่อมสภาพงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 15,000 บาท ผู้สนใจจะซื้อเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับประกาศขายทอดตลาดได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 กำหนดดูเมล็ดเสื่อมสภาพที่จะทำการขายทอดตลาด วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หน้าห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร กำหนดขายทอดตลาดที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยมุกดาหาร โทรศัพท์ 0-4261-1439.