ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวประกวดราคา - บริการ
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 19 รายการ

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 )
 
       สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยการทอดตลาดผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการสู้ราคา ผู้สนใจให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานคลังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์หมายเลข 0-4261-4085 ต่อ 22 ในวันและราชการ.