ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวประกวดราคา - บริการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างป้ายและรั้ววิทยาลัยการอาชีพคำชะอี

วันที่ 10 ต.ค. 2560 )
 
       วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างป้ายและรั้ววิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ราคาเป็นเงิน 4,257,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mec.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-4261-2965 ในวันและเวลาราชการ.