ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารมอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสขึ่ไปโรงเรียน

วันที่ 16 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 608 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารมอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนที่ ยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนจำนวน 55 คัน

        วันนี้( 15 ก.พ.59) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้แก่นักเรียน ที่ยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือเนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 55 คัน

        นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัณฑูรให้กองกิจการในพระองค์ จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่ยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 9,900 คัน ทั่วประเทศ โดยจัดสรรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9,660 คัน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลาปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ ตำนวน 240 คัน โดยให้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้ครอบครัวยากจนผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี นักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกินกว่า 3 กิโลเมตรและนักเรียนที่สามารถขับขี่จักรยานได้ดูแลตัวเองได้ สามารถเดินทางปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่ออันตรา

         สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและมัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหารได้รับจัดสรรจักรยานพระราชทานทั้งสิ้น 55 คัน แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาจำนวน 44 คันและระดับมัธยมศึกษาจำนวน 13 คัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเป็นผู้ประกอบจักรยานยนต์สามารถอยู่ในสภาพที่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและดูแลควบคุมซ่อมแซมให้จักรยานมีความพร้อมในการส่งมอบให้แก่นักเรียนรุ่นต่อต่อไปเมื่อนักเรียนที่ได้รับมอบจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้นไปแล้ว

         นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียน ที่ได้รับจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับจักรยานพระราชทานในวันนี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจบจนจบการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพสมกับได้เมตตาจากพระองค์ท่านและขอให้ผู้บริหารโรงเรียนครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจักรยานให้แก่นักเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสามารถส่งต่อรุ่นน้องต่อไปได้