1     2     3     4     5     6     7     8  
    1     2     3     4     5     6  

  F.M. 98.50 Mhz : Radio Online
<a href='http://prd5online.prd.go.th:9040'>Play ??? FM 98.50 MHz</a>
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Home Remedies For Wrinkles
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบปะสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยกันรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการรักษาเศรษฐกิจ (25/12/2563)
กระบี่จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่ามกลางสายฝนสร้างความชุ่มฉ่ำให้ผืนดิน มุ่งให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า (25/12/2563)
กระบี่พบผู้ป่วยยืนยันอีก 1 ราย เผยไทม์ไลน์เชื่อมโยงตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร (25/12/2563)
ผวจ.กระบี่ สั่งสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายทั้งแรงงานถูกกฏหมายและไม่ถูกกฏหมาย เน้นการค้นหาผู้มีความเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อและรักษา ส่วนการจัดกิจกรรมให้มีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด (24/12/2563)
กระบี่พบผู้ป่วยยืนยันอีก 2 ราย ติดตามเก็บตัวอย่างกลุ่มสัมผัสเสี่ยงงานบิ๊กใบค์เกาะลันตาครบแล้ว แนะประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด และติดตามข่าวสารอย่างมีสต (24/12/2563)
สพป.กระบี่ เดินหน้าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดทำหลักสูตรห้องเรียน ป.7 (23/12/2563)
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ แจ้งพบผู้ป่วยยืนยันติดชื้อโควิด-19 รายที่ 22 ของจังหวัดกระบี่ (23/12/2563)
ศบค.กระบี่ ออกมาตรการเข้ม ปิดโรงแรมเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปรากฏ TIME LINE ผู้สัมผัสเสี่ยงเคยเข้าพัก (23/12/2563)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ ขอความร่วมมือคุมเข้มโรคโควิด-19 (23/12/2563)
ผวจ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เน้นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ย้ำยังไม่ประกาศปิดเมือง ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเท่านั้น (23/12/2563)
อ่านทั้งหมด     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองจิก - บ้านถ้ำบุตร - เพชรเกษม (27/10/2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะเปิดประมูลค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (07/10/2563)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ประมูลจำหน่ายไม้โตเร็ว (Acacia species) และไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus species) ล่วงหน้า ประจำปี 2563 (20/07/2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ประมูลตลาดกลางชุมชนเทศบาลตำบลเขาพนม เพื่อจำหน่ายสินค้า (ครั้งที่ 2) (15/07/2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง (15/07/2563)
อ่านทั้งหมด     

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอวยพรปีใหม่ (25/12/2563)
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 9 โครงการ (25/12/2563)
เทศบาลเมืองกระบี่ ขายทอดตลาดซากพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 1 กอง (17/12/2563)
จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย (15/12/2563)
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญชวนชาวกระบี่ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอวยพรปีใหม่ (08/12/2563)
อ่านทั้งหมด     

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา (25/12/2563)
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 5 อัตรา (15/12/2563)
สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา (08/12/2563)
สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (01/12/2563)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดนัดพบแรงงานย่อยและนัดพบ Co-Payment ครั้งที่ 1/2564 (10/11/2563)
อ่านทั้งหมด     

ข่าวจังหวัดกระบี่

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่จัดประชุมเพื่อให้พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยหรือIMT-GTระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 25และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดกระบี่ในระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562
กระบี่ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อม มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อ่านทั้งหมด

Radio Thailand Krabi
สวท.กระบี่ - F.M. 98.50 MHz , A.M. 720 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-7561-1166 , โทรสาร 0-7561-1033 E-Mail : nbtkb@hotmail.com