หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร
สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (16/02/2021)
สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน (13/01/2021)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาเทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย (23/12/2020)
สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/12/2020)
กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2ประจำปี 2564-2565 จำนวน 17 สถานี (09/12/2020)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" (26/11/2020)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" (13/11/2020)
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล 9,188 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563 (13/11/2020)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประเภทคาบรายวัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (11/11/2020)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (11/11/2020)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ท่าพระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (27/10/2020)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ชาย จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (14/10/2020)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้ (22/09/2020)
กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไปจำนวนหลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 สิงหาคม 2563 (06/08/2020)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (30/07/2020)
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2020)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น กรมทางหลวง จะจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (21/07/2020)
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 (02/07/2020)
กรมกิจการเด็กและเยาชน รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 (02/07/2020)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยประกาศคณะกรรมการฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 (02/07/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -