หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น จะจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด (05/03/2021)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น กรมทางหลวง จะจำหน่ายพัสดุ เครื่องจักรกล งานเงินทุน โดยวิธีขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (01/03/2021)
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวงประสงค์ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ (01/03/2021)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ (23/02/2021)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (23/02/2021)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ประจำปี งบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00น.เป็นต้นไป (23/02/2021)
สำนักงานทางหลวงพื้นที่ 7ขอนแก่น จะจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (23/02/2021)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (23/02/2021)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 80 รายการ (23/02/2021)
อบต.หนองแวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (18/02/2021)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 (16/02/2021)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะขายทอดตลาดที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (09/02/2021)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจำหน่ายน้ำยางพาราสดจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564/65 (09/02/2021)
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (09/02/2021)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ (03/02/2021)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด (19/01/2021)
กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ และได้รับทดแทนแล้ว จำนวน 1 คัน (19/01/2021)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด รวมทั้งการรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการให้มีสภาพพื้นที่ว่าง ราบเรียบ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (19/01/2021)
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (14/01/2021)
เทศบาลตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.62-003 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ไปบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (12/01/2021)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -