ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลท่าสองยาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย”

วันที่ 12 ม.ค. 2564 17:25:46 )
 

โรงพยาบาลท่าสองยาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย” คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รณรงค์สร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนักรู้ เกิดทัศนคติที่ดี สำนึกรักที่ดี และมีส่วนร่วมสนับสนุนการติดตั้ง solar rooftop  เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย เพื่อติดตั้ง solar rooftop ระบบผลิตฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลชุมชน ให้โรงพยาบาลนำร่อง 77 จังหวัด ต้นทุนสำหรับการติดตั้งกำลังการผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบประมาณไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อ 1 โรงพยาบาล สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าในระบบปกติเดือนละ ประมาณ 60,000 บาท 1 ปี จะสามารถลดค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ 720,000 บาท แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งาน 25 ปี โรงพยาบาลจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ 18 ล้านบาท และส่วนต่างจากการจ่ายค่าไฟน้อยลง สามารถนำไปจัดหาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน โรงพยาบาล ไฟ จก ฟ้า พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โอกาสสำคัญที่คนไทยทุกคน จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานสะอาด ช่วยชุมชน ช่วยประเทศชาติ และช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น โรงพยาบาลท่าสองยาง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคติดตั้ง solar rooftop สามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด ชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลท่าสองยาง เลขบัญชี 977-7-75183-1 นอกจากนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-589-255-6 ต่อ 106 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -