ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ 12 ม.ค. 2564 )
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท ต่อสัญญารายปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สนใจให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 394 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 043-240-800 ต่อ 127,132 ในวันเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครเว็บไซต์ http://rmsc.moph.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7ขอนแก่น ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -