ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 17:33:16 )
 

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่งานพัสดุ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานคลัง งานพัสดุ โทร. 043-238-498 ต่อ 285website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -