ข่าวประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 17:31:49 )
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมสนุกสนานและแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับสาระ ความรู้ และความบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น นั้น ในปี พ.ศ. 2564 นี้ วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยเน้นกิจกรรมสอดแทรกความรู้ การแสดงความสามารถบนเวที เกมส์การละเล่นแบบพื้นบ้าน จึงขอเชิญผู้สนใจ นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยทั่วกัน
website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -