ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลด่านซ้าย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จะจัดโครงการ เดินวิ่งด่านซ้าย ด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักสุขภาพ ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 17:28:32 )
 

เทศบาลตำบลด่านซ้าย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จะจัดโครงการ เดินวิ่งด่านซ้าย ด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักสุขภาพ ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนได้ให้ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและการออกกำลังกายด้วยการ เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมมุ่งเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้สามารถดำเนินการ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ไทยเลย 4.0 เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่ง ด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักสุขภาพ ประจำปี 2564 ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ โทร.042-891-254 โทรสาร 042-891-254  

 website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -