ข่าวรับสมัคร
สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่ 9 ธ.ค. 2563 17:12:13 )
 
สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 อัตราค่าจ้าง 14,070.00 บาท ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัสดุ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -