ข่าวประกวดราคา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดไม้ที่ได้จากการทำไม้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 16:29:34 )
 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดไม้ที่ได้จากการทำไม้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 โดยวิธีขายทอดตลาด ราคากลางในการขายทอดตลาด 6,561บาท สู้ราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท ผู้มีความประสงค์จะสู้ราคาสามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้สู้ราคาต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มช่วยอำนวยการและงานคลัง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และจะเริ่มประมูล เวลา 14.10 น. 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -