ข่าวประกวดราคา
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 16:27:33 )
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ที่อาคารสถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ธปท.สภอ. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการขายตลาดในครั้งนี้ โดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดูสภาพพัสดุได้ในวันขายทอดตลาด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารกิจการสำนักงานภาคธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ 043-913-436 หรือ www.BOT.or.th หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -