ข่าวรับสมัคร
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประเภทคาบรายวัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

วันที่ 11 พ.ย. 2563 17:56:08 )
 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประเภทคาบรายวัน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ 8,000 บาท ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมรูปถ่ายและสแกนเอกสารหลักฐาน ที่ rassamee.tun@gmail.com หรือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ -12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่7 อาคารอังสนา เลขที่ 169ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -