ข่าวรับสมัคร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วันที่ 11 พ.ย. 2563 17:54:42 )
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้างงาน  ตั้งแต่วันเริ่มจ้างงาน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือตามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กำหนด ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่  9- 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -