ข่าวรับสมัคร
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ท่าพระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ท่าพระมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-261-318 โทรสาร 043-261-194 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.043-261-318,043-261-194 โทรสาร 043-261-194 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lctp_kkn@dld.go.th


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -