ข่าวรับสมัคร
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ชาย จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2563 14:18:54 )
 
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ชาย จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานประจำทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีสัญชาติไทย เพศชาย มีอายุระหว่าง 25 ปี ถึง 50 ปี  มีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,750 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 11 เดือน รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด ให้ขอใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 117 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.043-237-731 ต่อ 11 ในวันเวลาราชการ 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -