ข่าวรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้

วันที่ 22 ก.ย. 2563 16:42:40 )
 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน Job Expo Thailand 2020งานล้านตำแหน่งเพื่อล้านคน คนไทยมีงานทำ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 26-28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 2 ให้บริการคนหางานสมัครงาน  1 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศ ให้บริการนายจ้างรับสมัครงาน ลงทะเบียนนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และเอกชน 260,000 อัตรา และลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-330197 ในวันและเวลาราชการ

 website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -