ภาพกิจกรรม สวท.ขอนแก่น
บุคคลากร สวท.ขอนแก่น ขอพร ผู้ว่าราชการขอนแก่น วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -